dot dot

 

 

 

หลักสูตรรักษ์โลก

การสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในองค์กรจึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อภาพลักษณ์ขององค์กร, สิ่งแวดล้อมขององค์กรและชุมชน

More...

องค์กรท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นเทศบาล ,อบจ.,อบต. ล้วนมีนโยบายและเป้าหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จขององค์กรและชุมชน สังคม และไม่ใช่แค่ผู้บริหารวางแผนกำหนดนโยบายและเป้าหมายไว้อย่างดี แต่จะต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจ และการประสานงานกันของบุคลากรภายในองค์กร ชุมชน

More...

กระบวนการเรียนรู้โดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ในเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งจะเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นสำคัญ  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดจิตสำนึก  นำมาปฏิบัติ  และสามารถนำไปเผยแพร่ให้กับบุคคลอื่นได้

More...

แฟ้มภาพรักษ์โลก

 บริษัท ซัมไฮเทคส์ จำกัด จัดอบรมหลักสูตรการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์งานแบบมีส่วนร่วมในสถานประกอบการ ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและยังช่วยลดปัญหามลพิษ สิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตไฟฟ้า บรรยายโดย อาจารย์สุรชัย โคตมี วิทยากรผู้มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 20 ปี

More...

 บริษัท ซัมไฮเทคส์ จำกัด จัดอบรมหลักสูตรการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์งานแบบมีส่วนร่วมในสถานประกอบการ ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและยังช่วยลดปัญหามลพิษ สิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตไฟฟ้า บรรยายโดย อาจารย์สุรชัย โคตมี วิทยากรผู้มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 20 ปี

More...

บริษัท ซัมไฮเทคส์ จำกัด จัดอบรมหลักสูตรการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์งานแบบมีส่วนร่วมในสถานประกอบการ ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและยังช่วยลดปัญหามลพิษ สิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตไฟฟ้า บรรยายโดย อาจารย์สุรชัย โคตมี วิทยากรผู้มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 20 ปี

More...

สารรักษ์โลก

 มีเรื่องราวมากมาย มีสาระสำคัญมากมาย มีประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อมมากมาย ที่เกี่ยวข้องและเกิดผลกระทบมากมายเช่นกัน จำเป็นอย่างยิ่งที่มนุษย์ทุกคนควรตระหนักและให้ความสำคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อม เพราะทุกอย่างล้วนเกิดจากการกระทำของมนุษย์ทั้งสิ้น อย่างน้อยให้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมในวันสำคัญที่กำหนดขึ้นเป็นปฏิทินด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการเริ่มต้นทำดีเพื่อโลกใบนี้  หากปฏิบัติได้ทุกวันเป็นจิตสำนึกนับว่าเป็นสิ่งที่ดียิ่ง

More...

"การประชุมสหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์" (UN Conferenceonthe Human Environment) ที่กรุงสต๊อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ระหว่างวันที่ 5 - 16 มิถุนายน 2515 โดยใช้เวลาเตรียมการประชุมครั้งนี้ถึง 3 ปี เพื่อจัดทำร่างข้อเสนอต่าง ๆ รวมทั้งแผนการดำเนินการและปฏิญญาว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ ในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมถึง 1,200 คน 

 
More...

นักวิทยาศาสตร์ 2,500 คน จากกว่า 30 ประเทศ และใช้เวลาในการวิจัยถึง 6 ปี ระบุไว้ว่า มีความเป็นไปได้อย่างน้อย 90% ที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ และมนุษย์ถือได้ว่าเป็นตัวการสำคัญของปัญหาโลกร้อนในครั้งนี้

More...

มุมรักษ์โลก
No article here !

Webboard   
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
หัวข้อ วันที่ลงประกาศ ดู / ตอบ
กระทู้ปักหมุดครั้งหน้าไปค่ายที่ไหนดี...2010-02-092202 / 12
dot
กระทู้ปักหมุดประทับใจพี่ๆรักษ์โลกสมายคนไหนน้า...ลุ้นของที่ระลึก...2010-02-091591 / 36
dot
กระทู้ปกติสนใจค่ายครอบครัว2013-03-12812 / 0
dot
กระทู้ปกติค่ายแกรนนำเด็กและเยาวชน ปี2552 รุ่นที่ 1 และ ค่ายค...2011-10-231278 / 1
dot
กระทู้ปกติยิงหนังสติ๊กปลูกป่ากันดีกว่า...เมล็ดพืชของเราจะได้...2010-08-251722 / 0
dot
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
รับดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม,จัดอบรมสัมมนาการจัดการขยะ, บริหารโครงการ ,กิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ,กิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์พลังงาน ,ค่ายรักษ์ป่าชายเลน, กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพเยาวชน ,ค่ายศิลปะเด็กรักษ์ธรรมชาติ,กิจกรรมเพื่อสังคม(CSR),กิจกรรมวอล์คแรลลี่ tel.0-2944-6600,08-6329-2632,099-865-8395