ReadyPlanet.com
dot dot
อบรมหลักสูตรระบบการจัดการพลังงานในสถานประกอบการกับอาจารย์สุรชัย

                     

                     

                    

เรียนรู้ระบบการจัดการพลังงานในสถานประกอบการ กับอาจารย์สุรชัย โคตมี บริษัท ซันคอล ไฮ พรีซิชั่น(ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมหลักสูตรระบบการจัดการพลังงานในสถานประกอบการ  โดยมุ่งเน้นให้พนักงานเกิดจิตสำนึกที่ดีในการมีส่วนร่วมในการจัดการพลังงานในสถานประกอบการ ซึ่งจัดในวันที่ 7 กรกฎาคม 2553 ที่ผ่านมา
แฟ้มภาพรักษ์โลก

ค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
บริษัท โตโยต้า ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด
ENVIRONMENTAL AWARENESS @ SIAM NPR CO.,LTD.
เลคิเซ่ ลดใช้พลังงาน ประสานช่วยเหลือสังคม
ค่ายศึกษาธรรมชาติ วิทาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
เกตุประภา จัดค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
tirathai ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ทีโอเอ โดฟเคม วอล์คแรลลี่เซฟตี้ส์
ปูนอินทรีย์//สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในองค์กร รุ่นที่ 4
จิตสำนึกด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในองค์กร รุ่นที่ 4
จิตสำนึกด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในองค์กร รุ่นที่ 3
ปูนอินทรีย์//สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในองค์กร รุ่นที่ 3
จิตสำนึกด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในองค์กร รุ่นที่ 2
จิตสำนึกด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในองค์กร รุ่นที่ 1
Big Cleaning Day/หาดแสงจันทร์-หาดสุชาดา ระยอง
ปูนอินทรีย์//สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในองค์กร รุ่นที่ 2
Hino motors//การสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในองค์กร
ปูนอินทรีย์//สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในองค์กร รุ่นที่ 1
ค่ายแกนนำเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
ทต.บางกะดี/ค่ายครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง รุ่น 1
โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
สื่อมวลชนยุคใหม่ ใส่ใจลดวิกฤติโลกร้อน
โฮยาเลนซ์ไทยแลนด์รักษ์สิ่งแวดล้อม
งานสัมมนาทางวิชาการบุคลากร
โครงการดีๆ เพื่อสิ่งแวดล้อม ที่ สสภ.7 สระบุรี
โครงการอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน
ทสจ.พระนครศรีอยุธยา จัดอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน
ไทยอาซาฮีรักษ์สิ่งแวดล้อม
ค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม กับรักษ์โลกสมาย
รักษ์โลกสมาย กับ "เขมะสิริฯ ร่วมใจปลูกป่าชายเลน"
ธนาคารขยะและการจัดการขยะกับรักษ์โลกสมาย
ค่ายคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ กับรักษ์โลกสมาย
บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)รักษ์สิ่งแวดล้อมในองค์กรกับรักษ์โลกสมาย
ค่ายครอบครัวผูกพัน สานฝัน คนพันธุ์ X (เอกตร้า) รุ่นที่2
ค่ายครอบครัวผูกพัน สานฝัน คนพันธุ์ x (เอ็กตร้า) รุ่นที่ 1
ค่ายแกนนำเด็กและเยาวชน ปี 2552(รุ่นที่2)
ค่ายแกนนำเด็กและเยาวชน ปี 2552 (รุ่นที่1)
NEC-TU รวมพลังสู่ความเป็นเลิศครั้งที่ 1
โครงการพัฒนาเยาวชนและครอบครัว ประจำปี 2552
รักษ์โลกสมาย ดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม
งานประชุมวิชาการ ครบรอบ 7 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ อบต.บางแก้ว จ.สมุทรปราการ
ไทยโตไกคาร์บอน สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในองค์กร
เทศบาลเมืองคูคต//ค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและลดภาวะโลกร้อน รุ่นที่ 3
เทศบาลเมืองคูคต//ค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและลดภาวะโลกร้อน รุ่นที่ 2
ไทยโตไกคาร์บอน สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในองค์กร
เทศบาลเมืองคูคต//ค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและลดภาวะโลกร้อน รุ่นที่ 1
บทบาทห้วหน้างานในการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
งานสัปดาห์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ปี 52
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด(กลุ่มเสี่ยง)
วันสิ่งแวดล้อมโลก52
อีซูซุมอเตอร์ ใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อม
รักษ์โลกกับเอ็นอีซี อินฟรอนเทีย ไทย จำกัด นิคมอุตสาหกรรมนวนคร
รักษ์โลกกับคอลเกต-ปาล์มโอลีฟ(ประเทศไทย)จำกัด
อบรมสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในองค์กรกับรักษ์โลก
โตโยต้าเกทเวย์ กับความใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม
โตโยต้า บ้านโพธิ์ โรงงานแห่งความยั่งยืนกับปรัชญาด้านสิ่งแวดล้อม
รักษ์โลก กับการมีส่วนร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมในองค์กร
ค่ายทาทาสตีล รักษ์สิ่งแวดล้อม
บริษัท เอ็นที เซอิมิทซุ จำกัด กับหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อม
ซีพี. จัดอบรมสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในองค์กร
รักษ์โลก ดำเนินการจัดอบรมเทคนิคการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในองค์กร
โครงการคุณครูแกนนำสิ่งแวดล้อมศึกษา
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบางใหญ่
อบรมการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในองค์กรกับรักษ์โลก
ค่ายสายสัมพันธ์น้องพี่ อาชีวะร่วมใจ เพื่อก้าวใหม่ที่งดงาม
จัดค่ายสิ่งแวดล้อม"พญานาคน้อยรักษ์สิ่งแวดล้อม"
อบรมการจัดการขยะและการดำเนินการธนาคารขยะรีไซเคิล
ค่ายเยาวชนรักษ์ป่าชายเลนกับรักโลก
ค่ายพัฒนาศักยภาพศูนย์เยาวชนดีเด่น กรุงเทพมหานคร กับรักษ์โลก
กิจกรรมเสริมสร้างแหล่งเรียนรู้สู่ชมชนกับรักษ์โลก
กิจกรรมโครงการ 60 โรงเรียน รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อมCopyright © 2010 All Rights Reserved.
รับดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม,จัดอบรมสัมมนาการจัดการขยะ, บริหารโครงการ ,กิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ,กิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์พลังงาน ,ค่ายรักษ์ป่าชายเลน, กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพเยาวชน ,ค่ายศิลปะเด็กรักษ์ธรรมชาติ,กิจกรรมเพื่อสังคม(CSR),กิจกรรมวอล์คแรลลี่ tel.0-2944-6600,08-6329-2632